חדשות ומבצעיםהקנייה לחברות וקבוצות בלבד
ניתן לבצע רכישה כמותית בלבד
עמכם הסליחהחג שמחחדש באתר!!
ימי גיבוש ואירועים לחברות


צרו קשר לקבלת הצעת מחיר
 
 

 

תקנון


  

תקנון אתר BeeGift

 

  1. כללי

1.1. השימוש או הקניה באתר BeeGift הינם בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו. שימוש כלשהו או ביצוע הזמנה באתר  מהווה הסכמת הלקוח לתנאי התקנון. הנהלת האתר שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן.
1.2. כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

1.3. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע ולהיפך.
1.4. האתר הנו בבעלות קשרים פלוס – ח.פ. 513887547 (להלן: "הנהלת האתר" ).

 

2.       הזמנה ורכישה

2.1. ביצוע הזמנה
הזמנה תבוצע באמצעות אתר BeeGift או באמצעות הטלפון. השלמת ההזמנה ע"י הקונה מהווה התחייבות לרכישה ולתשלום בגין המוצרים ו/או השירותים המוזמנים.
2.2. אישור הזמנה

חיוב הלקוח/ה יתקיים רק לאחר השלמת עיבוד ההזמנה, וידוא של זמינות המוצרים המוזמנים ותנאי האספקה ואישור ההזמנה ע"י הנהלת האתר.
2.3. תשלום

התשלום יכול להתבצע באחת הדרכים הבאות:
2.3.1.        במזומן או בהמחאה אישית באמצעות דואר רשום או דואר רשום גוביינא

2.3.2.        באמצעות כרטיס אשראי – ישירות באמצעות אתר האינטרנט או באמצעות הטלפון.
2.3.3     
במידה ובחרת באפשרות של תשלום בשיק , יישמרו הפריטים המוזמנים למשך שבעה ימים . לא הגיע השיק של הקונה לכתובת האתר בתוך שבעה ימים , אין האתר מחוייב לשמור את הפריטים שהוזמנו בחנות האתר ע"י הקונה . 

 

      3.    אספקה ומשלוח

3.1. אין לראות בהנהלת האתר ו/או הספקים אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של הנהלת האתר ו/או של הספקים לרבות שביתות וכיוצ"ב.
במידה ויגרמו עיכובים באספקת המוצר התלויים בספק או במבצע השליחות, הנהלת 
האתר תהא פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בקשר עם עיכובים באספקה.

3.2. אופן האספקה
אופן אספקת המוצרים הנרכשים, ע"י הנהלת האתר ו/או הספקים, יקבע ע"י הקונה כחלק  מתהליך הרכישה, באחת מהדרכים הבאות:
 משלוח בדואר רשום או באמצעות שליח, כפי שיקבע ע"י הנהלת האתר – בתוספת דמי אריזה ומשלוח שיקבעו ויוצגו במהלך הקניה, בהתאם לגודל המשלוח ומשקלו.

3.3.  זמן המשלוח
3.3.1.        הזמנה שהושלמה והיא זמינה במלאי, תישלח בתוך שבעה ימי עסקים לכל המאוחר, ממועד השלמת ההזמנה והתשלום המלא, אלא אם צויין אחרת בפני הלקוח או באתר.

3.3.2.        הנהלת האתר אינה אחראית לאבדן או נזק שנגרם לפריטים לאחר שיצאו משליטתה ומחזקתה.

 

4.       ביטול רכישה

      4.1. האמור בפרק ביטול עסקה והחזרת מוצרים יטופל בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981.
4.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יצוין כי הנהלת האתר תאפשר ביטול עסקה והחזרת מוצרים שנרכשו דרך האתר תוך 14 ימים מיום קבלתם אצל הלקוח, כשהם סגורים וארוזים באריזתם המקורית, וללא כל סימני פתיחה או שימוש.

4.3. ניתן לבטל רכישה תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה ובתנאי שטרם נשלחה לקונה, ללא חיוב בדמי ביטול.
4.4. במקרה של ביטול הרכישה לאחר פרק הזמן האמור (בין אם נשלחה לקונה ובין אם לאו), יחולו דמי ביטול בשיעור 5% מסך ההזמנה אך לא פחות מ- 20 ₪. במידה ותהיינה לחברה עלויות נוספות, כדוגמת דמי ביטול לחברת האשראי, ינוכו עלויות אלה מסכום הזיכוי אשר יעמוד לרשות הלקוח.

4.5. בעת קבלת המוצר המוחזר, משרדי הנהלת האתר ו/או הספק יבצעו בדיקה של המוצר, ובמידה וימצא כעומד בתנאי ההחזרה יזוכה הלקוח בהתאם לאמור בתקנון זה.
4.6. במקרה וההזמנה נשלחה לקונה, לא יוחזרו דמי המשלוח אם נגבו והאחריות להחזרת המוצר להנהלת האתר תחול על הקונה.
4.7. זכות ביטול העסקה והחזרת המוצרים לא תינתן כלל במקרים הבאים:
        4.7.1. במידה והמוצר הינו "טובין פסידים" כמשמעותם בחוק הגנת הצרכן. 

        4.7.2. במידה והמוצר יוצר ו/או הוזמן במיוחד עבור המזמין.
        4.7.3. כאשר המוצר ניתן לשכפול ו/או העתקה ו/או הקלטה, כדוגמת תוכנות למיניהן, מדיות וכדומה.

4.8. הודעה על ביטול הרכישה תבוצע באמצעות דואר אלקטרוני בלבד.
4.9. אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאים הנהלת האתר 
ו/או הספקים לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, הנהלת האתר ו/או הספקים ו/או מי מטעם לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 

5.       מדיניות החזרות

5.1. החזרת מוצר בשל פגם תותר בתוך 14 ימים ממועד ההזמנה, בתנאים הבאים:
5.1.1.        המוצר הוחזר בשלמותו ובאריזתו המקורית

5.1.2.        חשבונית/קבלה המעידה על הקניה תצורף למוצר
5.1.3.        הפגם הינו פגם שהיה קיים במוצר בעת הקניה ושלא נגרם באמצעות שימוש במוצר.

5.2. החזרת מוצר וזיכוי בגינו מסיבה שאינה פגם במוצר תותר בתוך 14 יום ממועד ההזמנה, בתנאים הבאים:
5.2.1.        המוצר הוחזר כשהוא תקין, באריזתו המקורית, מבלי שנעשה בו שימוש.

5.2.2.        חשבונית/קבלה המעידה על הקניה תצורף למוצר.
5.3. בהחזרת מוצר בשל פגם, תשיב הנהלת האתר את המחיר המלא ששולם בגין המוצר. בהחזרה של מוצר שאינה בגין פגם במוצר, ינוכו מסכום הזיכוי 5% אך לא פחות מ- 20 ש"ח כדמי ביטול.

5.4. דמי המשלוח לא יוחזרו במקרה של החזרה והאחריות להחזרת המוצר אל הנהלת האתר מוטלת על הקונה.
5.5. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל החזרה ולא יוחלף מוצר שאינו באריזתו המקורית או שכבר נעשה בו שימוש.

5.6. הנהלת האתר תאפשר החלפת מוצרים שנרכשו באתר בכפוף למדיניות ההחלפות הקיימת אצל הספקים השונים בכל מוצר ומוצר. המוצר יוחלף לאחר שהגיע בשלמותו, באריזתו המקורית, טרם בוצע בו שימוש כלשהו וללא כל נזק, אל הספק או למשרדי האתר, לאחר תיאום עם נציגינו ולא יאוחר מ - 14 יום מיום שליחתו אל הנמען. עלויות משלוח באם קיימות, יחולו על מחליף המוצר בלבד. החלפה, באם מתאפשרת, הינה חד פעמית.

 

6.       מחירים

6.1. המחירים המופיעים באתר כוללים את כל המיסים וההיטלים המתחייבים ע"פ חוק, לרבות מס ערך מוסף אם וכאשר חל, בשיעורים הקבועים בחוק.
6.2. הנהלת האתר שומרת לה את הזכות לבצע שינוי במחירים ללא הודעה מוקדמת מראש. כל שינוי במחיר לא יחול רטרואקטיבית על הזמנה שהושלמה לפני השינוי.

 

7.       מוצרים

7.1. תיאור ותמונות
הנהלת האתר עושה כל מאמץ להציג באופן מלא וברור את כל המידע הרלוונטי אודות המוצר הנרכש. המידע המוצג הוא מידע שסופק ע"י המעצבות ואומת ככל הניתן ע"י הנהלת האתר. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את הנהלת האתר.
7.2. זמינות

מוצרים המוצגים באתר יציגו בצורה ברורה את זמינות המוצרים במלאי ואת תנאי האספקה. במקרים בהם למרות האמור לעיל לא תתאפשר אספקת המוצר שהוזמן במסגרת זמן האספקה המובטח, תימסר הודעה על כך ללקוח תוך שני ימי עסקים ממועד ההזמנה לכל היותר.

 

8.       הגבלת אחריות

8.1. המוצרים הנמכרים באתר נמכרים כפי שהם. הספקים של המוצרים השונים המופיעים באתר אינם בבעלות הנהלת האתר  ואינם מופעלים על ידיו. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי המוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו להנהלת האתר ע"י הספקים, ונמצא באחריותם הבלעדית והמלאה.
8.2. באם נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את הספקים ו/או את הנהלת האתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוון בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל .
8.3. הנהלת האתר לא תישא באחריות בשום מקרה של נזק עקיף שנגרם עקב שימוש במוצרים המסופקים על ידה.

 

9.       פרטיות ושמירת סודיות
             9.1. הנהלת האתר מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על פרטיות לקוחותיה ולשמור את פרטיהם לשימושה בלבד, ולא להעבירם לצד ג' ללא הסכמתם המפורשת של הלקוחות.
                    9.2. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של הנהלת האתר 
להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לחדירה למידע באתר או שימוש בו לרעה על ידי צד                        שלישי, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר במקרה זה.
                   9.3. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל הלקוח באמצעות דיוור ישיר ו/או דואר א
לקטרוני ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקס, למטרות קידום מכירות ושיווק. במידה והלקוח מעוניין להפסיק קבלת דואר אלקטרוני 
                   מהנהלת אתר זה, עליו להודיע על כך 
לחברה.
                   9.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי הנהלת האתר תהא מחויבת לנהוג על פי דין 
ובכלל זה חשיפה למידע על פי דרישת הרשויות ו/או כדי למנוע שימוש לרעה.


10.  קניין רוחני

                  10.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של הנהלת האתר בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.                             10.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, בלא קבלת רשותה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
                  10.3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים 
המופיעים בו או בפרטים אחרים                           המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
                  10.4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של       הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). 
                  10.5. השם "הנהלת האתר BeeGift", וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר 
(בין אם נרשמו ובין אם לאו) הם כולם רכושה של הנהלת האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
                  10.6. ככל שיש סימני מסחר ומהנהלת האתר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומהנהלת האתר זה הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

 11. שונות
             11.1. על ההתקשרות בין המזמין לבין הנהלת האתר דרך האתר יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

             11.2. בית המשפט המוסמך לדון בכל עניין הקשור לאתר זה הינו בית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.
             11.3. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך- 15.11.09 וניתן לשינוי בכל עת ע"י הנהלת האתר ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.

 12. שירות לקוחות
הנהלת האתר מעמידה שירות לקוחות לרשות לקוחותיה. ניתן לפנות במהלך שעות העבודה הרגילות (9:00 עד 17:00 בימים א' – ה', למעט חגים ומועדי ישראל) לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר תחת "צור קשר".


13. מבצעים
            13.1. מעת לעת ימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות.
            13.2. כל המבצעים יהיו בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם 
מביניהם, והכול כפוף לתנאי המבצע                   הרלוונטי.
            10.3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לפתוח במבצעים, לשנותם או להפסיקם ללא הודעה 
מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה                     הבלעדי.

 

            נשמח לעמוד לשירותכם בנושאים אלה, בכל עת.